Tij Kools Archief  -  Peelrandbreuk - Rondom de Peelrandbreuk
Rondom de Peelrandbreuk

 Foto's,  © Copyright en E-mail: tijkools@versatel.nl

 
Nadat de Kommissaris  van de Koningin van Noord Brabant op 13 mei 1902   een werkbezoek aan Deurne had gebracht maakte hij het
volgende verslag:

“Ik vernam van B en W dat de gemeente geen vrouwen of meisjes in de venen laat werken. De verschillende Maatschappijen - ook Helenaveen - doen dat wel; zij gebruiken jonge meisjes voor turfdragen, turf verzetten enz. Men meent dat het werken in de veenderij, zonder eenige beschutting tegen weer en wind, voor de meisjes zeer ongezond is, en dat haar zulks als getrouwde vrouwen later opbreekt. Een turfgraver heeft zwaren, moeilijken en ongezonden arbeid; hij staat den ganschen dag in het water in een kuil; hij heeft geen gelegenheid om zich tegen weer en wind te beschutten; alleen des zomers is zijn arbeid minder ongezond. Vele plotselinge sterfgevallen komen er voor onder de turfgravers. Werkt hij van zonsopgang tot zonsondergang, dan kan hij soms wel ruim f 3,- verdienen”.

Met dit turfstekersgereedschap
werd turf gestoken

 

De gouden helm die in 1910
 gevonden werd in DeurneJan van de Weyer steekt turf


 

De Peelrandbreuk is veel en veel ouder dan de Peel zelf, ofschoon de  naam wel daarvan is afgeleid.
Bij de ouderdom van de Peel gaat het om duizenden jaren en bij de Peelrandbreuk om miljoenen jaren.
Door (tektonische) bewegingen  in de aarde ontstond er een dusdanige structuur in het aardoppervlak  dat het mogelijk werd, dat in de natte gedeelten veengroei kon onstaan. Door de aard van de ondergrond werd het water vastgehouden en groeiden er veenmossen en andere planten.  Die stierven af, om plaats te maken voor nieuwe begroeiing en zo ging dat duizenden jaren door. Die afgestorven maar nog niet vergane planten werden op den duur het veen waaruit turfstekers de turven staken om de kachel brandend te houden. Veen werd later ook gebruikt als strooisel in paardenstallen in grote steden als Parijs en Londen, als potgrond, voor champignonteelt enz. Turf werd later vervangen door steenkool, olie en gas.

 In de turf kun je de oude plantenresten in het veen nog zien    
 


 


  Blaasjeskruid

De Peel is een bijzonder gebied voor planten. Er groeien o.a. Veenmossen, Orchideeën, Veenpluis en Wollegras, de vleesetende plantjes  Blaasjeskuid en Zonnedauw en Moeraswolfsklauw.
Veel van deze planten kun je ook tegenkomen op de Peelhorst bij de Peelrandbreuk.

   
   
   
   

Door zon en wind gedroogde turf, klaar voor gebruik

          

 

De Peel zoals die er nu bij ligt
 

Twee luchtopnamen van de Mariapeel
 

Deurnese Peel
 

   
   
   
   
   
   

Terug naar de Index