Tij Kools Archief

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Foto's, © Copyright & E-mail: tijkools@versatel.nl
 

Rondom de Peelrandbreuk

 

St. Maria Magdalena
Kapel
of
Esdonkse Spijker Kapel

 


 

St. Maria Magdalena kapel op Esdonk bij Gemert in Noord Brabant

Op enkele kilometers afstand van het bedevaartplaatsje Handel en  de gemeente Gemert-Bakel ligt, op de Peelhorst, tussen de maďsvelden en  boerderijen, de St. Maria Magdalena Kapel. In de volksmond ook wel de Esdonkse Spijker Kapel genoemd. Zowel binnen als buiten de kapel is er veel te zien.
Naast de deur bij de ingang, is achter een bewapend raam een  liggend houten beeld van Christus te zien. In de ruit voor het beeld is een rond gat gesneden. Tussen Jezus en het raam in staat een schaaltje waarop spijkers liggen waarvan de meesten roestig zijn.
Roestige spijkers, omdat deze min of meer het aanzien hebben van zweren, puisten, eczeem en andere huidaandoeningen en dat hoort blijkbaar zo, tenminste als men zijn of haar doel wil bereiken en dat is genezen van een kwaal of ziekte. Door het ronde gat in het raam kan degene die een bezoek brengt aan de kapel zelfs buiten de openingstijden van de kapel, vanaf de buitenkant een spijker door het gat naar binnen deponeren. Zo kan men er dus, bij wijze van spreken, dag en nacht terecht.

 

Het raam aan de voorkant met daarachter het beeld van Jezus en rechts het gat in het raam waardoor een verroeste spijker in het bakje kan vallen

Links de spijkers en rechts de kapel die je op enige afstand lijkt aan te kijken

   

Hoewel in de kapel aanvankelijk Maria Magdalena vereerd werd, is men zich later meer gaan richten op de aanbidding van Christus. In de kapel kan de spijker gewoon in het schaaltje naast het Christus- beeld gelegd worden.

 

Legende

De Legende achter het verhaal van de kapel
Voor het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog zou een Spaanse militair uit het leger van Philips de Tweede een zonde begaan hebben door enige tijd met een losbandige vrouw in Gemert in contact geweest te zijn. Het resultaat van zijn activiteit met die vrouw was, dat hij daar syfilis van had opgelopen. Hij werd daar zo ziek van dat gevreesd werd voor zijn leven. In gebed wendde hij zich tot Maria Magdalena en smeekte haar om genezing. Hij genas spontaan en liet daarom, zoals hij beloofd had uit dankbaarheid een kapel voor haar bouwen. De oorspronkelijke uit leem opgetrokken eenvoudige kapel is lang geleden al vervangen en een aantal restauraties hebben de kapel gemaakt tot wat ze nu is.

Zigeuners in de kapel
Tot in de jaren zeventig waren er onder de pelgrims die naar de kapel kwamen ook zigeuners, zowel uit ons land als omringende landen. Voor zigeuners van hier was het in elk geval dichterbij dan het Franse Les Saintes-Maries-de-la-Mer waar nog altijd een kleine zwarte madonna vereerd wordt en waar het rondom het beeldje uitpuilt van dankbriefjes die worden verstopt in elk gleufje tussen de stenen wat maar te vinden is en waar een papiertje in past.
Sommige zigeuners offerden in de Esdonkse kapel een haarvlecht. Jammer dat die verdwenen zijn.
De zigeuners zouden een speciale band met de ‘Spijkerkapel’ gehad hebben, omdat zij het waren die een vierde spijker tijdens de kruisiging van Christus zouden hebben gestolen om zo het lijden van Christus te verzachten. Het verhaal gaat verder dat zigeuners zullen blijven rondtrekken of vluchten totdat de spijker weer gevonden wordt en teruggebracht naar het Heilig Graf en zij om vergeving gevraagd hebben.
Toen enkele tientallen jaren geleden veel zigeuners over stapten naar het zg. pinkstergeloof kwam er een einde aan hun pelgrimstochten naar de kapel.

 

Legende over een spijker

Bij de kruisiging van Christus zou een vierde spijker een rol van betekenis gespeeld hebben. Die vierde spijker, bedoeld om het hart van Jezus te doorboren, zou door een zigeuner gestolen zijn om daarmee het lijden te verzachten. Omdat het om een Roma-zigeuner ging, zouden deze tot het uitverkoren volk behoren.
Zigeuners behoorden ook tot de bezoekers van de Spijkerkapel op Esdonk totdat ze massaal overstapten naar het zogenaamde Pinkstergeloof.
Een ander bizar verhaal is dat zigeuners de naam van stelend volk hebben gekregen door de diefstal van die vierde spijker. Verder zouden ze pas rust kunnen vinden nadat die vierde verdwenen spijker is teruggebracht naar het Heilig Graf. Als laatste eis dienen ze ook nog om vergeving bidden.
 


 

Behalve de mogelijkheid om een  kaarsje aan te steken zijn er in de kapel veel bezienswaardigheden.

Maar ook de genezing van een ziekte kan vermeld worden in een grote schrijfblok.

Buiten de kapel zijn 2 banken .

Langs de Peelrandbreuk zijn trouwens nog tal van andere kapelletjes.

 

Verjaardag Maria Magdalena op 22 juli

Op de zondag die het dichtst bij de verjaardag van Maria Magdalena ligt, komen veel mensen (van pubers tot bejaarden), elk jaar naar de  Esdonkse kapel om er een open luchtmis bij te wonen.
In 2009 kwamen de mensen al een half uur voor aanvang van het gebeuren per auto, fiets of te voet over een van de 3 toegangswegen die naar de kapel leiden. Ze nemen dan plaats op de stoelen die voor de kapel in de open lucht al op de weg zijn neergezet. Toch hebben veel  bezoekers hun eigen stoelen meegebracht en dat is maar goed ook want anders hadden ze geen zitplaats meer gehad. Voor koffie na de dienst wordt gezorgd door de "Stichting Esdonks Kapelleke".

 

 

 

 

 

 
     

Terug naar de Index