Tij Kools Archief
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Copyright en E-mail: tijkools@versatel.nl

 

 
     

Rondom
de
Peelrandbreuk
Handel
 


 

 

 

 

Vrijwel parallel lopend met de Peelrandbreuk waren en zijn er de putten of kapelletjes met genezend bronwater en bij de meeste verhalen over de wonderen die er plaats vonden spelen dieren als paard, os of schaap een rol.

Zoals bekend zijn er op plaatsen langs de Peelrandbreuk kwelplekken waar grondwater naar boven gestuwd wordt. Zo'n kwelwaterbron was er, als aftakking van de Peelrandbreuk, ook bij Handel. Wat was er aan de hand met het kwel of bronwater in Handel?
Men is er niet helemaal zeker van, maar Maria zou hier aan een aantal bouwvakkers verschenen zijn toen zij de kleren van Jezus aan het wassen was. Vreemd eigenlijk, omdat daar in de buurt geen water te vinden zou zijn. Vanaf dat moment was er een bron met 'genezend' of 'heilig' water. Zo ongeveer zou men de waterbron ontdekt hebben.
Het oorspronkelijke verhaal kan niet meer verteld worden, omdat bij een brand van een paar honderd jaar geleden het archief verloren is gegaan. Een andere legende vertelt dat het Mariabeeldje, dat in de kerk staat, gevonden is in een boom. Toen de boom door de bliksem getroffen werd spleet hij open, waarna in het midden van de boom het beeldje gevonden werd. De inmiddels dode Mariaboom zou er nog altijd staan.
Een ander wel heel bijzonder verhaal is dat van een schaapherder en zijn kudde, want toen in een meidoorn het Mariabeeldje aan de herder verscheen, knielden diens schapen spontaan.
De heilige bron, die oorspronkelijk door kwelwater werd gevoed, raakte door ruilverkaveling buiten werking zodat nu het grondwater helaas moet worden opgepompt.

 
 

 

Onder: Een foto-impressie van de jaarlijkse bedevaart van Valkenswaard naar Handel die in 2009 op 20 juni was