Tij Kools Archief
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Copyright en E-mail: tijkools@versatel.nl

 

 
     

Rondom de
Peelrandbreuk
UDEN
1


 

Achteraan op de foto, bij de horizon zo'n beetje, zie je een verhoging in het landschap. Daar is ooit, lang geleden met geweld vanuit de aarde, een breuk
 ontstaan. Er zijn wel meer van dat soort breuken, maar deze, de "Peelrandbreuk" is dicht bij huis en loopt van Roermond tot Oss.

 

Na een minuut lopen te  krijg je al veel meer zicht op hetgeen je te wachten staat.
 

 

 

Ter plekke aangekomen raak je niet uitgekeken op de natte "Wijstgronden", de prachtige kleuren van het ijzerhoudende water, de mooi gevormde
bomen om je heen en de aanzienlijke hoogteverschillen van de omgeving. Vergeet niet om eerst even bij Google Earth  in te zoemen op de 'Peelrandbreuk',  met name tussen Uden en Vorstenbosch. Je ziet dan vanuit de lucht het gebied roestbruin gekleurd rondom de Peelrandbreuk op die plek.
 

Achter dit geboomte zie je een stroompje met ijzerhoudend water.
 

Achter dit natuurlijke kunstwerk stroomt  weer een ander waterslootje.
 


 

 

Kijk naar de hoogteverschillen bij de Peelrandbreuk op de 4 afbeeldingen hierboven.

 

Terug naar de Index