Tij Kools Archief
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   © Copyright en E-mail: tijkools@versatel.nl

 

 
     

Rondom de
Peelrandbreuk
UDEN
3

 


 

 

“Kwelwater”. Het (Kwel-)water bij de Peelrandbreuk is te herkennen aan de roestbruine kleur als gevolg van het neerslaan van de ijzerverbindingenn. Het blauwachtige vlies dat dikwijls te zien is op het kwelwater bij de Peelrandbreuk lijkt op olievervuiling maar is dat niet. Het wordt veroorzaakt door ijzerbacteriën.

 

“Wijstgronden” noemt men de natte plekken in het landschap die op een aantal plaatsen bij de “Peelrandbreuk” aan de oppervlakte te zien zijn.

 

De temperatuur van het kwelwater is om en nabij de 10 graden, daarom voelt het warm aan in de winter en koud in de zomer.  

 

Doordat er in de hoogte van beide delen van de breuk een aanmerkelijk verschil is en er jaarlijks een kleine verticale verschuiving plaatsvindt, is de breuk niet of nauwelijks waterdoorlatend. Daardoor wordt het grondwater op een aantal plekken bij de Peelrandbreuk als het ware loodrecht naar boven gedrongen en ontstaan de natte Wijstgronden.

 

 

 

 

 

Bijzonder is het dat dit verschijnsel voorkomt, en te zien is, op de hoger gelegen Peelhorst.

 

“Wijstgronden” noemt men de natte plekken in het landschap die op een aantal plaatsen bij de “Peelrandbreuk” aan de oppervlakte te zien zijn.

 

 Op de foto is goed te zien dat de plek vanwaar deze is gemaakt, aanmerkelijk hoger ligt dan het landschap verderop.

 

 

 

Terug naar de Index