Tij Kools Archief

Foto's,  Copyright & E-mail: tijkools@versatel.nl
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Rondom de Peelrandbreuk

 Wijstgronden Deel 1

 

 

Wijstgronden zijn de natte plekken in het landschap op de Peelhorst, het hoge gedeelte van de Peelrandbreuk. De plekken kunnen ontstaan doordat de breuk in de aardkorst geen of nauwelijks water doorlaat en het water daarom omhoog gestuwd wordt. Vooral tussen Uden en Vorstenbosch is dat het geval.
Het grondwater waardoor die plekken ontstaan noemt men "Wijst".
Kwelwater. Het (Kwel-)water bij de Peelrandbreuk is te herkennen aan de roestbruine kleur als gevolg van het neerslaan van de ijzerverbindingen.
Kwelvlies. Het blauwe vlies dat dikwijls te zien is op het water bij de Peelrandbreuk heet Kwelvlies en is niet het gevolg van vervuiling door de mens maar wordt veroorzaakt door ijzerbacteriŽn.
De temperatuur van het kwelwater is om en nabij de 10 graden en voelt daarom in het warme jaargetijde koud aan en in de winter warm.
 

 

Blauw van het Kwelvlies en roestbruin van het ijzer, zijn enkele van de vele kleuren die men kan zien in het water bij de Peelrandbreuk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar de Index