Tij Kools Archief

Foto's,  Copyright & E-mail: tijkools@versatel.nl
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Rondom de Peelrandbreuk

 Wijstgronden Deel 2

 

 


Vooraan op de foto is het landschap meters  hoger dan verderop. De vegetatie op de hoger gelegen Peelhorst is ook heel anders dan in het
lager gelegen weiland

 

Op deze foto bij de Peelrandbreuk in Uden zie je ook weer duidelijk het hoogteverschil.


Links het lagere gedeelte (De Centrale Slenk) bij Uden en rechts het hogere gedeelte (De Peelhorst) . Bij de hogere gebieden  komt het kwelwater vertikaal
 naar de oppervlakte. Doordat de (Peelrand-)breuk geen of nauwelijks water doorlaat, wordt het op de hoger gelegen Peelhorst naar de oppervlakte
gestuwd.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar de Index